• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Dana 24.11.2021. godine održana je redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Nakon zastupničkih pitanja, zastupnici u Skupštini HNŽ/K su upoznati o Odluci Središnjeg izbornog povjerenstva o prestanku mandata zastupnika u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije/kantona g. Nevenka Hercega, te Odluci o verifikaciji mandata zastupnika g. Dejanu Kvesiću.

Nakon dodatnog razmatranja usvojena je Strategija razvitka Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za period 2021. – 2027. godina. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je u Prijedlog Strategije uvrstila više prijedloga koje su zastupnici iznosili na raspravi o Nacrtu Strategije.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj županije/kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Županije/Kantona.

Strategijom razvitka županije/kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, proračuna i programa javnih investicija županije/kantona i dr.

Strategija razvitka županije/kantona sadrži prioritete prostornog razvoja županije/kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Strategija razvitka županije/kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvitka jedinica lokalne samouprave.

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je razmatrala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim su preciznije definisane pojedine odredbe Zakona. Izmjene i dopune su usvojene uz prihvatanje određenih amandmana na Zakon.

Skupština je usvojila Zaključke kojim se prihvataju Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji kao dobru osnovu za izradu prijedloga zakona i kojima je zadužena Vlada HNŽ/K da uvaži prijedloge koje su zastupnici iznijeli tokom rasprave.

Skupština je usvojila Izmjenu i dopunu Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine kojom su izvršene promjene članova u skupštinskim povjerenstvima , a koje se odnose na zastupnike koji su u međuvremenu dobili mandate u Skupštini HNŽ/K.

Nakon održane rasprave o stanju u javnim zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu usvojeni su zaključci kojima se zadužuje Vlada HNŽ/K da hitno zatraži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine preduzimanje mjera na deblokadi računa Opće bolnice Konjic i  Doma zdravlja Konjic, kako bi se omogućila isplata plata zdravstvenim radnicima.

Skupština HNž/K je zatražila od Vlade F BiH da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Razmatrajući inicijative zastupnika, Skupština HNŽ/K je donijela zaključak kojim se od Vlade HNŽ/K i nadležnog ministarstva traži izvješće o realizaciji zaključka Skupštine HNŽ/K o preispitivanju dodijeljenih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.