Skupština Hercegovačko-neretvanske županije – kantona je zakonodavno tijelo Županije/Kantona. Skupština je jednodomna i zastupnici se biraju po predstavničkom principu na mandat od četiri godine.

Najave sjednica

Najave sjednica skupštine Hercegovačko-neretvanske županije - kantona. Pročitajte detalje o mjestu, datumu i vremenu održavanja sjednice kao i predviđeni dnevni red.

Pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH predstavlja snažan mehanizam za ostvarenje veće transparentnosti i demokratskog nadzora tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.

POSLJEDNJE NOVOSTI

Skupština HNŽ-K
Nadležnosti

1) Priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Županije/Kantona
2) Donosi zakone i ostale propise za izvršavanje županijskih nadležnosti propisane Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine
3) Usvaja budžet Županije/Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno financiranje
4) Dvotrećinskom većinom potvrđuje imenovanje Vlade Županije/Kantona
5) Donosi Poslovnik Skupštine;
6) Bira zastupnike Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine, sukladno Ustavu Federacije BiH;
7) Obavlja ostale poslove iz svog djelokruga kao i one koje su joj povjerene

O Županiji/Kantonu

Hercegovačko neretvanska županija-kanton

Hercegovačko-neretvanska županija-kanton (HNŽ-K) administrativno pripada Federaciji Bosne i Hercegovine i smještena je na jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, sa sjedištem Vlade i Skupštine u gradu Mostaru. Susjedna područja HNŽ-K su Srednjobosanska županija na sjeveru, na sjeveroistoku kanton Sarajevo, sjeverozapadu kanton 10 i zapadu Zapadno-hercegovačka županija. Susjedno područje HNŽ-K na istoku je entitet Republika Srpska, a na jugozapadu Republika Hrvatska.

Područje HNŽ-K uključuje 9 lokalnih jedinica samouprave i to: grad Čapljina, Čitluk, Jablanica, grad Konjic, grad Mostar, Neum, Prozor-Rama, Ravno i grad Stolac.

Kalendar

Planirani događaji Skupštine HNŽ-K