• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Dana 21.5.2024. godine, Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona (HNŽ/K) posjetili su studenti II godine općeg smjera Pravo i studenti II godine studijskog programa Kriminologija i sigurnosne studije Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Studenti su bili u pratnji dekanice Pravnog fakulteta, prof. dr. Amre Jašarbegović, i višeg asistenta Aldina Jelovca.

Studente je srdačno primio predsjedavajući Skupštine HNŽ/K, g. Džafer Alić, zajedno sa šefom kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, g. Harisom Baljićem. Predsjedavajući Alić je studentima predstavio nadležnosti Skupštine HNŽ/K, kao i odnos i suradnju Skupštine sa jedinicama lokalne samouprave. Tokom ovog susreta, studenti su imali priliku da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji, čime su dodatno obogatili svoje znanje o funkcioniranju županijskih/kantonalnih institucija i njihovoj ulozi u svakodnevnom životu.

Ova posjeta je bila izuzetno korisna za studente, jer im je omogućila da steknu praktična znanja i uvid u rad Skupštine, što je od velike važnosti za njihovo buduće profesionalno usavršavanje.

Dekanica Pravnog fakulteta, prof. dr. Amra Jašarbegović, istakla je važnost ovakvih posjeta za akademski razvoj studenata, naglašavajući da direktna interakcija sa institucijama vlasti doprinosi boljem razumijevanju pravnih procesa i jačanju praktičnih vještina. Fakultet će i ubuduće organizovati slične aktivnosti kako bi studentima pružio sveobuhvatno obrazovanje koje uključuje i teorijska i praktična znanja.