• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:4 min. čitanja

Danas je, u sali Gradske vijećnice u Mostaru, održana deveta redovita sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.

U prezentiranju Izvješća o radu Županijskog Tužiteljstva HNŽ Glavni tužitelj istakao je da je ostvareno 82,17% kolektivne norme. U izvještajnom periodu je riješeno 824 prijave te su ostale 164 neriješene prijave što je za 23,36% manje u odnosu na 2018. godinu.  

U izvještajnom razdoblju je riješeno 573 istrage što je u konačnici rezultiralo sa 425 optužnica u 2019. godini.

Nakon iscrpne višesatne rasprave zastupnici su primili na znanje Izvještaj o radu Županijskog Tužiteljstva HNŽ.

U Izvješću Javnog pravobraniteljstva HNŽ navedeno je kako je u 2019. godini zaprimljeno 135 novih parničnih predmeta. HNŽ je u 18 predmeta tužitelj a u 117 predmeta je tužena stranka u postupku.

Pravosnažno je okončano 415 predmeta, i to  373  predmeta sa negativnim ishodom vrijednosti spora 4 583 647,89 KM i 42 predmeta s pozitivnim ishodom vrijednosti spora 169 209,36 KM. Kada se usporede pokazatelji 2018/2019. godine može se zaključiti da je broj završenih parničnih predmeta u 2019. godini za 221 predmet manji.

Broj  zaprimljenih izvršnih predmeta u 2019. godini je 826.

U 2019. godini  Pravobraniteljstvo je imalo u radu 1961 izvršni predmet, ukupne vrijednosti  35 927 548,22 KM. Od svih predmeta koji su u radu, ukupno je riješeno 838 izvršna  predmeta, ukupne vrijednosti 8 761 616,01 KM. 

Pravobraniteljstvo smatra da treba ubrzati postupke izvan sudskih nagodbi zbog ušteda u Proračunu HNŽ,  pa  će Vladi HNŽ predložiti izmjenu Odluke o uvjetima i postupku za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih osoba i Proračuna HNŽ broj: 01-1-02-1664/15 od 19.11.2015.godine, na način da će izmjene ići u pravcu  pojednostavljenja ovog postupka.

U Izvješću je navedeno da je u razdoblju od 1.1.2016. godine do 31.12.2019. godine, iz Proračuna HNŽ po izvršnim sudskim odlukama kroz redovno „Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju“ i   u postupku – „izvan sudskih  nagodbi“  isplaćeno tražiteljima  ukupan  iznos  potraživanja  od cca. 16 418 812,00 KM.

Skupština HNŽ je prihvatila Izvještaj o radu Javnog pravobraniteljstva HNŽ. 

Skupština je razmatrala i prihvatila Izvješće Županijskog suda u Mostaru za 2019. godinu i Zaključkom obavezala Vladu HNŽ da se u Proračunu za 2021. godinu osiguraju sredstva za projekt energetske učinkovitosti zgrade Županijskog suda.

U Izvješću se navodi kako je u tijeku 2019. godine iz kazneno-pravne oblasti primljeno 380 novih predmeta dok je 115 predmeta preneseno iz prethodne godine te je riješeno ukupno 433 predmeta. U građanskoj oblasti u izvještajnom razdoblju ukupno je bilo 9363 predmeta od kojih je 2038 zaprimljenih u 2019. godini, te je riješeno njih 3260 predmeta.

Skupština HNŽ je primila na znanje Izvješće o radu Županijskog suda u Mostaru. 

U nastavku sjednice usvojeni su Izvješće o izvršenju sankcija u HNŽ iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ za 2019. godinu i Izvješće o realizaciji Zbirnog plana za 2019. godinu svih nositelja Programa razvoja malog gospodarstva HNŽ 2016-2020 i Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ 2012 – 2020 godine.

Razmatrane su  Informacija o usvajanju Akcijskog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih presudom Europskog suda za ljudska prava prema HNŽ i vremenski okvir za njihovu realizaciju i Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2019. godine.

Skupština HNŽ je obavezala Vladu HNŽ da u roku 45 dana dostavi izvješće o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz ostalih oblasti iz nadležnosti drugih ministarstva HNŽ.