• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Pri utvrđivanju dnevnog reda sjednice Skupštine zastupnici su izglasali dopunu dnevnog reda sa točkama  Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Prostornog plana područja posebnih obilježja  za područje od značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju/kanton „Park prirode Hutovo blato“ za razdoblje od 2013. do 2023. godine te tačke Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja  za područje od značaja za Hercegovačko-neretvansku županiju/kanton „Park prirode Hutovo blato“ za razdoblje od 2013. do 2023. godine. Navedene Odluke su usvojene u nastavku sjednice.

Na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona usvojen je Zaključak kojim se prihvata se Nacrt Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za 2024. godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona o izvršenju Proračuna za 2024. godinu u iznosu od 353.374.555,00 KM.

Projekcije poreznih prihoda u nacrtu Proračuna za 2024. godinu, zasnovane su na dostavljenim revidiranim projekcijama prihoda za 2023. godinu i projekcije za period 2024.- 2026. god., dobivenih od Federalnog ministarstva financija u listopadu tekuće godine, koje su zasnovane na zadnjim makroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) u rujnu 2023. godine.

U nacrtu Proračuna planirano je i pokriće dijela deficita iskazanog u ranijem periodu, u skladu sa člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu u Federaciji BiH u iznosu od 6,5 mil. KM i 2 milion KM Gradu Mostar na temelju Sporazuma o načinu izvršenja obaveza HNŽ/K prema Gradu Mostaru (četvrti dio) tako da sveukupni rashodi i izdaci i pokriće deficita iznosi 353.374.555,00 KM.

Usvojen je i Zaključak kojim se prihvata Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za 2024. godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona.

Usvojena je Odluka kojom će se javne potrebe Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u prvom tromjesečju 2024. godine privremeno će se finansirati do visine tromjesečnog prosjeka utrošenih sredstava ostvarenih u fiskalnoj 2023. godini, u ukupnom iznosu od 70.297.561,00 KM. Sredstva će se, proporcionalno ostvarenim prihodima u prvom tromjesečju 2024. godine, raspoređivati korisnicima mjesečno.