• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je usvojila Proračun HNŽ/K-a za 2024. godinu u iznosu od 366.231.175,00 KM i Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ/K-a za 2024. godinu.

Zastupnici su razmatrali i dali suglasnost na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2024. i saglasnost na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2024. godinu.

Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2024. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 198.458.000 KM odnosno 7.364.000 KM ili 3,85 % više u odnosu na druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Medicinske i laboratorijske usluge  su planirane u iznosu od 171.867.000 KM i to je 7.642.000 KM ili 4,65% više u odnosu na druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu (Rebalans II)

Nakon rasprave i kvalitetne diskusije usvojena je Odluka o usvajanju Nacrta dopune Prostornog plana HNŽ/K. Također je usvojen Zaključak kojim se zadužuje nosilac izrade Nacrta dopune Prostornog plana HNŽ/K da organizuje javnu razdoblju u periodu od trideset dana od dana usvajanja odluke te da održi sastanke sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave u HNŽ/K.