• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

U namjeri da sve ključne financijske dokumente ponovno usvoji u tekućoj za narednu godinu, Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je danas, na trećoj izvanrednoj sjednici, usvojila Nacrt Proračuna  HNŽ u iznosu 239.993.240,00 KM i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2020. godinu.

Nacrtom Proračuna za 2020. godinu je povećan za 17 milijuna KM, od kojih će najznačajnija povećanja biti na pozicijama dotacija zdravstva, športa, kulture kao i na poziciji pokrića deficita koji se odnosi na sudske presude.

Zastupnici su uložiti više prijedloga u cilju poboljšanja Proračuna koje Vlada Hercegovačko-neretvanske županije treba razmotriti do izrade Prijedloga Proračuna za 2020. godinu.