• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Treća redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije održana je 30.10.2019. godine.

Razmatrajući Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, Skupština HNŽ nije prihvatila skraćenu proceduru razmatranja navedenog Zakona nego je isti razmatran u formi nacrta. Zastupnici su dali više prijedloga za poboljšanje Zakona. Skupština je prihvatila Nacrt Zakona, obavezala Vladu HNŽ da provede javnu raspravu i u roku od 60 dana u skupštinsku proceduru uputi prijedlog Zakona.

Na sjednici su razmatrani Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNŽ i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNŽ. Uloženi su određeni amandmani od strane poslanika, koje je Vlada nakon razmatranja prihvatila, te je Skupština većinom glasova usvojila spomenute Zakone.

Na dnevnom redu sjednice se našao i Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko- neretvanskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2024. godine koji je usvojen u predloženom tekstu. Program je okvirni i osnovni dokument kojim se omogućava donošenje i provođenje zakona, provedbenih i drugih akata, odlučuje o osnovnim principima i opredjeljenjima, područjima razvoja, akcijskim planovima i prioritetima na nivou Županije, grada i općina u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

Nakon sadržajne rasprave Skupština je usvojila Izvještaj o radu Vlade HNŽ za 2018. godinu.

Svojim odlukama Skupština je osnovala Komisiju za europske integracije i Komisiju za pitanja boraca s ciljem kvalitetnijeg rada Skupštine po pitanjima iz nadležnosti ovih komisija.