• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Deveta redovita sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona održana je danas u Mostaru na kojoj je razmatrano više bitnih dokumenata.

Zastupnici su usvojili Izmjene i dopune Proračuna HNŽ/K za 2023. godinu u iznosu od 369.243.240,00 KM.

U Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, između ostalog, planirano je pokriće deficita iz ranijeg razdoblja u iznosu od 8.500.000,00 KM, od toga 4.500.000,00 KM odnosi se na pokriće dijela deficita iskazanog 2018. godine u skladu sa odredbama člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Proračunima Federacija BiH, također planiran je iznos od 2.000.000,00 KM na osnovu Sporazuma o načinu izvršavanja obaveza HNŽ/K prema Gradu Mostaru koji će se preusmjeriti za Zračnu luku Mostar i 2.000.000,00 KM na osnovu zaključivanja Ugovora o izvansudskoj nagodbi i Sporazuma o izmirenju duga prema Općini Prozor-Rama.

Razmatran je i usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ/K za 2023. godinu te je usvojen Dokument okvirnog Proračuna HNŽ/K za razdoblje 2024-2026 godina.