• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Džafer Alić primio u posjetu šefa Misije OSCE-a u BiH, veleposlanika Briana Aggelera i šefa Ureda u Mostaru Ioannisa Piliourisa.

Alić je veleposlaniku Aggeleru poželio dobrodošlicu istakavši veoma dobre odnose i suradnju sa Uredom OSCE-a u Mostaru.

Razgovarano je o trenutnoj političkoj i gospodarskoj situaciji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu sa posebnim osvrtom na sprečavanje korupcije što ključno je za izgradnju pravednog i transparentnog društva. Postizanje napretka u ovom području zahtijeva kontinuirane napore kako bi se osiguralo poštovanje zakona, jačala institucionalna integriteta i promovisala odgovornost na svim razina vlasti i društva.

Veleposlanik Aggeler je ponudio nesebičnu i bezrezervnu potporu u aktivnostima osnivanja Ureda za borbu protiv korupcije koji  je jedan od ključnih priroteta u radu Skupštine i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Na sastanku se razgovaralo i o

drugim izazovima, te jačanju vladavine prava i demokratskih procesa u Bosni i Hercegovini.