• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Nakon usvajanja dnevnog reda 4. redovne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona zastupnici su usvojili odluke o formiranju Privremenog Povjerenstva za zakonodavno-pravna pitanja i Privremenog Povjerenstva za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode.

Nakon iscrpne rasprave i više uloženih amandmana usvojen je Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNŽ/K. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNŽ/K će predstavljati pravni osnov za organiziranje i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastvu na području Županije/Kantona i zajedno sa županijskim/kantonalnim zakonima činiti jedinstven osnov za obavljanje svih poslova u toj oblasti na području županije/kantona.

Zakon se zasniva na novom konceptu, te  tijelo uprave  za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavlja sve upravne, stručne  i druge poslove u oblasti vatrogastva i zaštiti od požara.

Skupština je usvojila Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama s tarifom.

Skupština donijela Odluku kojom potvrđuje imenovanje zamjenika županijskog/kantonalnog javnog pravobranioca Hercegovačko-neretvanske županije/kantona gđe. Alise Pašić Macić.