• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona održana je u četvrtak, 20.6.2024. godine, u velikoj sali Skupštine HNŽ/K, Ulica Jakova Baruha Španca 2, s početkom u 12:00 sati.

Zastupnici su postavljali pitanja Vladi i drugim relevantnim institucijama u vezi s aktualnim problemima i pitanjima od interesa za građane Hercegovačko-neretvanske županije. Također je podneseno više zastupničkih inicijativa koje će biti dostavljene Vladi HNŽ/K na razmatranje.

Usvojen je Program rada Skupštine HNŽ/K za 2024. godinu kojim su utvrđeni ciljevi i zadaci koje će Skupština HNŽ/K ostvarivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, kao organ zakonodavne vlasti. Sadržajem Programa rada obuhvaćeni su najznačajniji propisi i druga akta koja će Skupština HNŽ/K razmatrati i usvajati tijekom 2024. godine, s ciljem uređenja svih područja života i rada u nadležnosti županije, a koja su propisana Ustavom Federacije BiH, Ustavom Hercegovačko-neretvanske županije i zakonima.

Program uključuje zakonodavne aktivnosti, planirane sjednice, tematske rasprave i druge relevantne aktivnosti.

Skupština HNŽ/K je usvojila Zaključak kojim prihvaća Izvješće o radu Vlade HNŽ/K za 2023. godinu. Vlada HNŽ/K je podnijela detaljno izvješće o svom radu u 2023. godini. Izvješće je obuhvatilo sve ključne aktivnosti i postignuća Vlade, kao i izazove s kojima su se suočili tijekom godine. Naglašena su postignuća u području ekonomije, infrastrukture, socijalne politike i drugih ključnih sektora.

Predstavljen je i usvojen Program rada Vlade HNŽ/K za 2024. godinu. Program uključuje planirane projekte i aktivnosti koje Vlada namjerava realizirati u narednoj godini, s posebnim fokusom na ekonomski razvoj, unapređenje infrastrukture, socijalne politike i poboljšanje kvalitete života građana.

Donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog/kantonalnog javnog pravobraniteljstva za 2023. godinu. Izvješće je obuhvatilo pregled aktivnosti pravobraniteljstva, uključujući zastupanje interesa županije u pravnim sporovima, pružanje pravnih savjeta i druge relevantne aktivnosti.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podnijelo je informaciju o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama u području vodoprivrede zaključno sa 31.12.2023. godine. Prezentirani su rezultati i postignuća u upravljanju vodnim resursima, uključujući realizirane projekte i planirane aktivnosti za buduće razdoblje.