• Kategorija objave:Najave sjednica / Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

 

Sjednica će se održati dana 27.02.2023. godine (ponedjeljak) u velikoj dvorani Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Ulica Jakova Baruha Španca br. 2 u Mostaru  sa početkom rada u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI  RED

  1. Zastupnička pitnja,
  2. Nacrt Zakona o socijalnoj skrbi HNŽ/K,
  3. Mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH,
  4. Odluka o usvajanju Izvješća Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNK iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ/K za 2021. godinu,
  5. Odluka o usvajanju Informacije o relizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2022. godine