• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Na sjednici Skupštine Hercegovačko – neretvanske županije održanoj 29.12.2020. godine usvojen je najznačajniji financijski dokument Županije, Proračun za 2021. godinu u iznosu od 237.564.860,00 KM što predstavlja smanjenje za oko 15 milijuna KM u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2020 II. Proračunom će biti osigurano financiranje svih zakonskih obaveza Hercegovačko-neretvanske županije. Usvojen je i Zakon o izvršenju Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije za 2021. godinu.

Skupština HNŽ je dala suglasnost na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2021. godinu u iznosu od 145.609.000 KM što je smanjenje za oko 2% u odnosu na 2020. godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu.

Dana je suglasnost na Financijski plan Službe za zapošljavanje HNŽ za 2021. godinu u iznosu od oko 21 miliona KM. Ukupni prihodi i primici planirani su za 5,54% manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Uz Financijski plan Službe usvojena je Odluka o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ.

Dana je suglasnost na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2021. godinu u iznosu od oko 4,5 miliona KM. U Financijskom planu za 2021. godinu tekući transferi su planirani u ukupnom iznosu od 2.848.000,00 KM. Uz Financijski plan usvojena je i Odluka o izvršenju Financijskog plana Fonda.

Skupština HNŽ je usvojila zaključak kojim se zadužuje Vlada HNŽ da u Proračunu HNŽ za 2021. godinu osigura sredstva za sufinanciranje rada socijalnih ustanova JU Dječji dom Mostar i Ustanove za djecu s invaliditetom i poteškoćama u razvoju Čitluk.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Vlada HNŽ da sagleda mogućnost sufinanciranja projekata Fonda za okoliš HNŽ a koji se odnose na zaštitu okoliša.

Zadužena je Vlada HNŽ da osigura sredstva za izradu Strategije prema mladima.

Usvojena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ „Park prirode Hutovo Blato“

Usvajanjem Odluke o izmjeni odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba  u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNŽ kojom se od plaćanja premije (markice), odnosno sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNŽ, oslobađaju

·       dragovoljni darivatelji krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset (10) i više puta i pod uvjetom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom;

·       dragovoljni darivatelji krvi s utvrđenim pedeset (50) i više darivanja krvi se trajno oslobađaju od plaćanja premije.“