• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Na danas održanoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona je usvojen Zakon o termoenergetskoj inspekciji. Postojeći zakon koji se mijenja u trenutku donošenja je osigurao jačanje funkcije nadzora u organima županijske uprave, zakonitost rada, povećanje efikasnosti, racionalnosti, tehničku sigurnost i primjenu svih mjera i radnji kojima se osigurava zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita okoliša i materijalnih dobara, te je izvršena podjela nadležnosti između županijske i federalne inspekcije. Međutim, praktičnom primjenom istog zakona se pokazalo da su pojedine odredbe Zakona koje se odnose na subjekte nadzora, prava i obaveze inspektora, nedorečene, zbog čega ga je trebalo prilagoditi potrebama.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o cestovnom prijevozu na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona. Dosadašnja primjena Zakona o cestovnom prijevozu na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona ukazala je da određene odredbe Zakona potrebno dopuniti i izmijeniti zbog mogućnosti potpune provedbe istog, a vezano za funkcioniranje taksi prijevoza i uređenja taksi stajališta.
Skupština HNŽ-K je nakon rasprave usvojila Izvještaj o radu Vlade HNŽ-K za 2021. godinu kao i Program rada Vlade HNŽ-K za 2022. godinu. Skupština je dopunila Program rada usvojenim zaključcima koji se odnose na smanjenje procedura i rokova za izdavanje neophodnih dozvola pri realizaciji investicija na prostoru HNŽ-K. Skupština je zadužila Vladu HNŽ-K da osigura poštivanje zakonskih odredbi vezano za umirovljenje svih zaposlenika županijskih organa i institucija, a koji su stekli zakonske uvjete za mirovinu.

Usvojen je Izvještaj o radu županijskog javnog pravobraniteljstva HNŽ-K za 2021. godinu, primljeni su na znanje Izvještaji o radu županijskog suda Mostar i Tužiteljstva HNŽ-K.
Usvojen je Nacrt Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ-K „Park prirode Hutovo blato“, a kojim je, između ostalog, zaduženo nadležno ministarstvo da u narednih 30 dana organizira javnu raspravu.