• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Na današnjoj izvanrednoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona zastupnici su razmatrali više bitnih financijskih dokumenata te su usvojili potrebne odluke.

Nakon diskusije usvojena je odluka kojom se daje  suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2023. godinu (Rebalans II).

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2023. godinu (Rebalans II) planirani su ukupni rashodi u iznosu od 191.094.000 KM, što je više za 23.202.000 KM ili 13,82 % više u odnosu na prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu. Planirani rashodi sastoje se od tekućih izdataka, kapitalnih rashoda i tekuće pričuve.

Tekući izdaci planirani su u iznosu od 183.831.000 KM što 23.202.000 KM ili 14,44 % više u odnosu na prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu (Rebalans I).

Izmjenama i dopunama Financijskog plana (Rebalans II) na poziciji Usluge primarne zdravstvene zaštite  planirano je povećanje za 4.000.000 KM ili 11,48%. Budući da su od domova zdravlja pristigli zahtjevi za povećanjem ugovorenih sredstava zbog povećanja cijena potrošnog materijala na tržištu, kao i primjene kolektivnih ugovora liječnicima, Zavod je osigurao dodatna 4.000.000 KM. Spomenuta sredstva su planirana u skladu sa Zaključku Skupštine HNŽ/K.

Većinom glasova usvojena je i odluka kojom se daje saglasnost na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2023. godinu (Rebalans II).

Nakon spomenutih točaka poslanici su razmatrali i usvojili Odluku o davanju suglasnosti na  izmjene i dopune Financijskog plana  Službe za zapošljavanje HNŽ/K  za 2023. godinu te Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ/K za 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci prema Izmjenama i dopunama Financijskog plana Službe za zapošljavanje iznose 19.535.980,00 KM i povećani su za 9,59 % u odnosu na sredstva planirana Finansijskim planom Službe za 2023. godinu.