• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Na sjednici održanoj 18.03.2022. godine Skupština Hercegovačko-neretvanske županije-kantona usvojila je Program rada Skupštine Hercegovačko neretvanske županije-kantona za 2022. godinu. Programom rada Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona za 2022. godinu utvrđeni su ciljevi i zadaci koje će Skupština HNŽ-K ostvarivati u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, kao organ zakonodavne vlasti. Sadržajem Programa rada obuhvaćeni su najznačajniji propisi i druga akta koja će Skupština HNŽ-K razmatrati i usvajati u toku 2022. godine, s ciljem uređenja svih oblasti života i rada u nadležnosti kantona, a koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i zakonima.

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a sastavni dio Zakona su i određeni amandmani koji su prihvaćeni. Izmjenama i dopunama Zakona omogućuje se, između ostalog formiranje i funkcioniranje općinskih/gradskih turističkih zajednica.

Poslanici su usvojili Zaključak kojim se prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Navedenim Nacrtom Zakonom predviđeno je oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina za lica mlađa od 38 godina koji imaju prebivalište na području Kantona i koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Predlagač Zakona je zadužen da organizira javnu raspravu i izvrši dodatne konsultacije sa jedinicama lokalne samouprave prije izrade Prijedloga Zakona.

Usvojen je i Zaključak kojim se prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotekarskoj djelatnosti, uz obavezu predlagača da prije izrade Prijedloga Zakona uvaži mišljenja, prijedloge i primjedbe zastupnika iznesene na sjednici Skupštine.

Nakon prezentacije i diskusije usvojena je Strategija ruralnog razvoja Hercegovačko-neretvanske županije-kantona za period 2021. – 2027. godina, koja je jedna od sektorskih Strategija Kantona, a nakon što je ranije usvojena Strategija razvoja HNŽ-K za period 2021-2027. godina.

Skupština HNŽ-K je usvojila Zaključke o stanju u zdravstvu u HNŽ-K, a nakon rasprave koja je obavljena na prethodnoj sjednici Skupštine. Zaključcima su zaduženi odgovorni u sistemu zdravstva na poduzimanje potrebnih mjera u cilju rješavanja problema u funkcioniranju zdravstvenih ustanova.

Poslanici su primili k znanju Informaciju o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNŽ-K zaključno sa 31.12.2020. godine, Informaciju o realizaciji potpisanih ugovora iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2020. godine, te Informaciju Ministarstva privrede o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2020. godinu iz nadležnosti tog Ministarstva.

Skupština HNŽ-K je donijela Odluku kojom se potvrđuje imenovanje kantonalnog javnog pravobranioca Hercegovačko-neretvanske županije-kantona g. Vlade Bevande i zamjenika županijskog javnog pravobranitelja Hercegovačko-neretvanske županije-kantona g. Emira Elezovića.