• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Jedanaesta redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona održana je danas u Mostaru.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda zastupnici su imali priliku podnesu zastupničke inicijative i da postave zastupnička pitanja te su na neka kroz samu diskusiju dobili odgovor.

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je usvojila Zakon o prestanku važenja Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode iz razloga što isti nije usklađen s federalnim Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode kao i zbog problema u praktičnoj primjeni odredbi spomenutog Zakona, što je dovelo do različitog postupanja na razini Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u odnosu na federalni propis.

Usvojena je i Odluka kojom će se Hercegovačko-neretvanska županija/kanton zadužiti kreditom kod Razvojne banke Federacije BiH za financiranje projekta prilagodbe Hotela „Ero“ za smještaj organa i tijela uprave Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u iznosu od 15.000.000,00 KM.

Svrha kreditnog zaduženja je financiranje Projekta prilagodbe Hotela „Ero“ za smještaj organa i tijela uprave Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, čija otplata će se vršiti iz Proračuna HNŽ/K te će sredstva potrebna za otplatu kredita biti planirana u Proračunu HNŽ/K, u svim godinama otplate.

Predsjednik Županijskog/Kantonalnog suda Mostar prezentovao je Izvještaj o radu Suda koji su zastupnici primili k znanju.

Na današnjoj sjednici usvojene se i dvije odluke i to: Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna HNŽ/K za 2023. godinu i Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Tekuće pričuve za 2023. godinu.