• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Objavljuje se javna rasprava o Nacrtu dopune Prostornog plana Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Javno izlaganje Nacrta dopune Plana održat će se dana 4. 4. 2024. (četvrtak), sa početkomu 10:00 sati u velikoj dvorani Skupštine HNŽ/K, Ulica Jakova Baruha Španca 2 Mostar.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da prisustvuju javnom izlaganju u navedenom terminu, te upute svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt dopune Plana.

Prijedlozi i primjedbe mogu se davati u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave.