• Kategorija objave:Najave sjednica
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona zakazana za 15.06.2022. godine (srijeda) u sali Centra za kulturu Mostar sa početkom rada u 12:00 sati.

Na dnevnom redu će se, između ostalog, razmatrati sljedeće točke:

• Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima HNŽ/K,
• Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNŽ/K,
• Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju lovišta u HNŽ/K,
• Informacija o stanju u oblasti šumarstva na području HNŽ/K Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava HNŽ/K.