• Kategorija objave:Najave sjednica / Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Sjednica će se održati dana 01.02.2023. godine (srijeda) u velikoj dvorani Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Ulica Jakova Baruha Španca br. 2 u Mostaru  sa početkom rada u 11:00 sati.          

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI  RED

 

  1. Zastupnička pitanja,
  2. Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNŽ/K,
  3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim pristojbama sa Tarifom,
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju zamjenika županijskog/kantonalnog javnog pravobranitelja u županijskog/kantonalnom javnom pravobraniteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona,
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju privremenog Povjerenstva za zakonodavno-pravna pitanja,
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju privremenog Povjerenstva za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode.