• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Dana 30.04.2021. godine održana je 12. sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.

Nakon zastupničkih pitanja, razmatrano je Izvješće o radu Vlade Hercegovačko-neretvanske županije koji je, nakon sadržajne rasprave, većinom glasova usvojen.

Skupština HNŽ je usvojila Program rada Vlade Hercegovačko-neretvanske županije za 2021. godinu.

Definirani su prioritetni ciljevi Vlade Hercegovačko-neretvanske županije u Programu rada i to:

  • Odgovorno upravljanje javnim financijama
  • Podizanje razine sigurnosti građana – preventivno djelovanje u suzbijanju sigurnosnih izazova
  • Poboljšanje kvalitete života građana – efikasan sistem zdravstva, efikasna socijalna i boračko-invalidska skrb
  • Gospodarski razvoj, poticanje malih i srednjih poduzeća, obrta, izvoza te razvoja poljoprivrede i turizma
  • Održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima
  • Ubrzana i efikasnija apsorpcija Europskih fondova
  • Posvećenost aktivnostima vezanim za donošenje Programa integriranja Bosne i Hercegovine u EU
  • Regionalna, međužupanijska i suradnja s jedinicama lokalne samouprave

Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju Hercegovačko-neretvanske županije. Kreditna sredstva će se iskoristiti za investiciju na objektu Županijskog suda u Mostaru u sklopu projekta energetske učinkovitosti.

Skupština je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ za 2020. godinu i Izvješće o izvršenju Tekuće rezerve Proračuna HNŽ za 2020. godinu.

Svojim odlukama Skupština je osnovala Povjerenstvo za europske integracije i Povjerenstvo za pitanja boraca s ciljem kvalitetnijeg rada Skupštine po pitanjima iz nadležnosti ovih povjerenstava.

Skupština je donijela Zaključke kojima su predložene mjere u oblasti turizma s ciljem omogućavanja lakšeg ulaska u BiH stranih državljana-turista a vezano za pandemiju korona virusa.