• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

U sklopu Twinning projekta Europske unije u Neumu je održana Konferencija predsjedavajućih županijskih/kantonalnih skupština i tom prilikom potpisan Akcijski plan u cilju unapređenja  uloge skupština županija/kantona u procesu europskih integracija, čime je potvrđeno nastojanje svih županijskih/kantonalnih skupština da aktivno učestvuju u procesu europskih integracija.

Akcijski plan predviđa suradnju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kontekstu europskih integracija, unapređenje svijesti javnosti o ovom procesu, te objedinjavanje resursa županija/kantona i kreiranje baza podataka i pratećih informatičkih alata.

BiH se obavezala da će provesti niz procesa ka približavanju i integraciji sa EU. Zbog složene ustavne strukture i nadležnosti koju županije/kantoni imaju u FBiH, neophodan je njihov aktivni angažman u realizaciji postavljenih ciljeva od strane EU.