• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Na sjednici održanoj 23.12.2021. godine Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona usvojila je Proračun Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u iznosu od 264.948.520,00 KM. Ukupni prihodi u Proračunu za 2022. godinu planirani su u iznosu od 264.948.520,00 KM, a što je na nivou Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ/K za 2021. godinu

Iznova je, uz socijalnu, istaknuta razvojna dimenzija Proračuna, odnosno izdvajanje značajnih sredstava za poticaje i potporu u različitim područjima. Naglašeno je kako je planirano uvećanje sredstava za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet – posebno kroz podršku Zračnu luku Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i sport.

Nakon usvajanja Proračuna, Skupština HNŽ/K je usvojila Zakon o izvršenju Proračuna HNŽ/K za 2022. godinu.

Jednoglasno je usvojen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Izmjenama Zakona pristupilo se radi usklađivanja sustava procjene, praćenja i upućivanja djece sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF) koju je razvila Svjetska zdravstvena organizacija.

Nakon sadržajne rasprave i više amandmana koji su uloženi od zastupnika na Izmjene i dopune Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNŽ/K zaključeno kako će se amandmani razmotriti do naredne sjednice na kojoj će biti i izjašnjavanje o Zakonu.

Nakon razmatranja Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2021. godinu usvojena je Odluka kojom se daje saglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2021. godinu u iznosu od 148.839.000,00 KM.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana, sredstva u iznosu od 4 miliona KM Zavod će transferirati bolničkim zdravstvenim ustanovama u HNŽ/K.

Skupština je, također, usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2022. godinu koji je planiran u iznosu od 149.851.000,00 KM i Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2022. godinu..

Usvojene su i Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNŽ/K za 2022. godinu i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNŽ/K za 2022. godinu.