• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Na sjednici održanoj 10.12.2021. godine Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona usvojila je Izmjene i dopune Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za 2021. godinu u iznosu od 263.714.112,20 KM, što je za 26,1 milion više u odnosu na Proračun za 2021 godinu.

Primljenim transferom od strane Vlade FBiH u iznosu 19,5 miliona i povećanjem prihoda prvenstveno po osnovu neizravnih poreza , stečeni su realni izvori za uravnoteženje prihodovne i rashodovne strane Proračuna HNŽ/K za 2021. godinu, te nije bilo potrebe za zaduživanjem.

Ukupni rashodi u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu od 263.714.112,20 KM, od toga na rashode koji su financirani iz Proračunskih sredstava se odnosi 234.254.199,69 KM, na rashode iz izvora koji se financiraju iz namjenskih prihoda odnosi se na 24.223.978,78 KM, a na rashode iz izvora koji se financiraju iz sredstava donacija odnosi se 735.933,73 KM.

Također u izmjenama i dopunama Proračuna je planirano pokriće dijela deficita iz ranijeg perioda u iznosu od 4.500.000,00 KM.

Nakon rasprave usvojen je Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom koji za cilj ima poboljšanje određenih zakonskih rješenja, osobito vezano za pravo na dodatak na djecu, te je navedenim Zakonom ukinuta odredba koja je uslovljavala to pravo neposjedovanjem automobila skupljeg od 10.000,00 KM. Razlog za izradu ovoga Zakona sadržan je u Zaključku Skupštine HNŽ/K, kojim su zaduženi Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi da prate primjenu Zakona o zaštiti obitelji sa djecom u HNŽ/K, te dostavi u proceduru usvajanje izmjena Zakona u cilju poboljšanja utvrđenih postojećih i dopunu novim pravima, sve u skladu sa realnim financijskim mogućnostima Županije/Kantona.

Skupština HNŽ/K je razmatrala i prihvatila Nacrt Proračuna Hercegovačko-neretvansko županije/kantona za 2022. godinu u iznosu 253,8 miliona KM, što je za oko 16 miliona KM više od Budžeta HNŽ/K za 2021. Nakon sadržajne rasprave i kvalitetnih prijedloga zastupnika, Skupština će iste dostaviti Vladi HNŽ/K, kako bi se razmotrili i u skladu sa mogućnostima ugradili u Prijedlog Proračuna HNŽ/K za 2022.

Prihvaćen je i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ/K za 2022. godinu.

Na sjednici Skupštine HNŽ/K usvojene su i Odluka o davanju saglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje HNŽ/K za 2022. godinu, a koji iznosi 18,5 miliona KM, te je data saglasnost na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ/K za 2022. godinu.