• Kategorija objave:Novosti
 • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Na današnjoj, šestoj redovnoj, sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije zastupnici su prihvatili Nacrt Programa rada Skupštine za 2020. godinu, te je zadužen Kolegij Skupštine da razmotri prijedloge i mišljenja zastupnika i utvrdi Prijedlog Programa rada.

Skupština je usvojila Zaključak o prihvaćanju Informacije Ministarstva gospodarstva o realizaciji ugovora o koncesijama za 2018. godinu.

Na Dnevnom redu je bila Informacija Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi o primjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom, koja je također prihvaćena.

Direktor ZZJZ HNŽ/K Nermin Avdić upoznao je Skupštinu HNŽ o trenutnim aktivnostima nadležnih organa FBiH i HNŽ  vezanim za sprečavanje širenja korona virusa.

 

Skupština je usvojila sljedeće zaključke iz oblasti zdravstva:

 • Zadužuje se Vlada HNŽ da osigura kontinuirano financiranje preventivnih programa „Rano otkrivanje raka dojke“ i „Rano otkrivanje bubrežnih bolesti“.
 • Zadužuje se Vlada HNŽ da svake naredne godine osigura financiranje još jednog preventivnog programa (prevencija malignih oboljenja i kardiovaskularnih bolesti).
 • Zadužuje se Vlada HNŽ da podrži kontinuiranu edukaciju roditelja i medicinskog osoblja koja se odnosi na obaveznu imunizaciju s ciljem postizanja bolje cjepne pokrivenosti na području HNŽ.
 • Zadužuje se Vlada HNŽ da sačini i sprovede program edukativnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama, a koji obuhvaćaju promociju zdrave ishrane i zdravih stilova života.

 

Skupština je usvojila sljedeće zaključke iz oblasti sigurnosti:

 • Zadužuju se nadležni organi Županije da provedu procedure za izbor i imenovanja Nezavisnog povjerenstva za izbor i reviziju, Ravnatelja policije, Javno žalbenog biroa, Policijskog odbora i Disciplinskog povjerenstva.
 • Zadužuje se Vlada HNŽ i MUP HNŽ da nastave aktivnosti na popuni nedostajućih policijskih službenika i materijalnom opremanju policije HNŽ.
 • Skupština HNŽ traži od nadležnih institucija BiH da poduzmu adekvatne mjere na zaštiti granice BiH s ciljem sprečavanja ilegalnih migracija.

Skupština traži od organa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da u skladu sa važećim propisima koordiniraju sa nadležnim organima HNŽ i organima jedinica lokalne samouprave u HNŽ sve aktivnosti koje se odnose na migrante.

 • Zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da nastave aktivnosti na organiziranju predavanja i obuka u školama na području HNŽ koji će sadržavati teme iz oblasti sigurnosti.
 • Zadužuje se Vlada i nadležna ministarstva za izvrše analizu stanja sigurnosti u prometu i naprave program postavljanja stacioniranih stanica za mjerenje brzine kretanja motornih vozila na cestama u Županiji s ciljem prevencije i smanjenja broja prometnih nesreća.
 • Zadužuje se Vlada i nadležna ministarstva da naprave program mjera na sprječavanju i suzbijanju prosjačenja u Županiji i osiguraju realizaciju tog programa. Polugodišnji izvještaj o poduzetim mjerama dostavljati Skupštini Županije.