• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Dana 23.11.2023. godine održana je redovita sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Nakon zastupničkih pitanja, razmatrana je i usvojena Odluka o pristupanju izradi dopune Prostornog plana Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Temeljni cilj pristupa izradi dopuna Prostornog plana HNŽ/K jeste prepoznati i predložiti potencijalne lokacije u HNŽ/K namijenjene za izgradnju sunčanih fotonaponskih elektrana. Izbor i ocjena potencijalnih lokacija podrazumijeva analizu njihovih značajki u odnosu na njihov energetski potencijal, infrastrukturne značajke, prostorno – planske i okolišne aspekte te zaštitu prirodnih vrijednosti i graditeljske baštine.

Rok za izradu prednacrta dopune Prostornog plana HNŽ/K je najduže 60 (šesdeset) radnih dana  od dana donošenja Odluke o pristupanju izradi dopune Prostornog plana HNŽ/K.

Nosilac pripreme za izradu dopune Prostornog plana HNŽ/K i nosilac izrade dopune Prostornog plana HNK je Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije/kantona usvojila je Izvješće o radu Županijskog/Kantonalnog javnog pravobraniteljstva za 2022. godinu, te je primila k znanju Izvješće o radu Tužiteljstva HNŽ/K za 2022. godini i Izvješće o radu Županijskog/Kantonalnog suda Mostar za 2022. godinu.