• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:4 min. čitanja

Na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona zastupnici su razmatrali više bitnih dokumenata te su donesene različite odluke i zaključci.

Zastupnici su održali sjednicu u zgradi Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona koja je rekonstruirana i dograđena te se opremanje zgrade finalizira. Završetkom navedenih radovi stvorili su se uvjeti za nesmetan i kvalitetan rad zastupnika i Stručne službe Skupštine HNŽ/K koji do sada nisu bili adekvatni i sigurno su bili otežavajući faktor u kvalitetnijem radu i boljoj komunikaciji sa građanima.

Špago i Martinović čestitali su svima koji su učestvovali u navedenom projektu od projektanata i izvođača do zastupnika i članova Vlade HNŽ/K. Posebne čestitke su upućune Stručnoj službi Skupštine HNŽ/K koja je provela sve neophodne procedure i realizovala 3 različita javna natječaja u svrhu dogradnje, rekonstrukcije i opremanja zgrade Skupštine HNŽ/K.

Nakon poslaničkih pitanja razmatrane su Izmjene i dopune Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Šerif Špago je kazao kako su ukupni prihodi i primici sa razgraničenim namjenskim prihodima u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu planirani u iznosu od 314.941.002,16 KM i isti su veći za oko 50 milijuna KM u odnosu na Proračun za 2022. godinu. Najveće povećanje odnosi na prihode po osnovu indirektnih poreza u iznosu od oko 20 milijuna KM.

Špago je kazao kako je usvajanjem današnjeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i njihovih obitelji u HNŽ/K predviđena su proširenja trenutačnih prava za branitelje i članove njihovih obitelji.  Dob korisnika prava na novčanu egzistencijalnu naknadu nezaposlenih razvojačenih branitelja je umjesto navršenih 55 godina života spušteno na navršene 53 godine i za suprugu/supruga umrlih razvojačenih branitelja.

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Tomislav Martinović je istakao kako je dobra vijest što je Vlada HNŽ/K u toku pripreme Izmjena i dopuna Proračuna HNK za 2022. godinu uvažila prijedlog i sugestije zastupnika te su obezbijedili sredstva za udžbenike svim đacima od 1. do devetog razreda u iznosu od skoro tri milijuna KM.

Povećane su i stipendije koje će od 01.10.2022. godine iznositi 150,00 KM, a također je prihvaćeno produženje isplata nezaposlenim porodiljama sa 6 na 12 mjeseci.

Martinović je istakao da je pored 20 milijuna KM po osnovu indirektnih porezna najveće povećanje u ovim Izmjenama i dopunama čine sredstva transferirana sa Federalne razine u iznosu od oko 19 milijuna KM.

Usvajanjem navedenog dokumenta obezbijeđena su sredstava za isplatu od po 100,00 KM svim osobama na području HNŽ/K koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ/K kojih je zaključno sa 30.06.2022. godine bilo oko 27.000 osoba.

Skupština HNŽ/K je usvojila Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kojim se ukida ograničenje mandata ravnatelja osnovnih škola.

Skupština HNŽ/K je usvojila Odluku kojom daje suglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2022. godinu. Ovim Izmjenama kojim se Financijski plan uvećava za 2.180.000,00 KM, a na realizaciju sistema DRG predviđeno je 1.130.000,00 KM te se uvećaju sredstva za ortopedska pomagala u iznosu od 500.000,00 KM.

Usvojeni su Zaključci o stanju u oblasti šumarstva kojima se traži od Vlade HNŽ/K i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K da uz usaglašavanje stavova županijskog/kantonalnog nivoa vlasti sa jedinicama lokalne u roku od 45 dana u skupštinsku proceduru upute usaglašeni Prijedlog Zakona o šumama HNŽ/K.