• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Na sedmoj izvanrednoj sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu u iznosu od 252.998.145 KM, Nacrt Proračuna HNŽ za 2021. godinu u iznosu od 236.144.860 KM i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.

Skupština je dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2020. godinu u iznosu od 151.735.000 KM.

Najveći porast sredstava bilježi se na stavci Bolnička zdravstvena zaštita, a ista su namijenjena za financiranje usluga bolničke zdravstvene zaštite pacijenata s Covid-19 infekcijom.

Na poziciji Medicinske i laboratorijske usluge Izmjenama i dopunama planirana sredstva su uvećana za 4,09% više u odnosu na Financijski plan za 2020. godinu. Sredstva će se aneksom ugovora biti doznačena bolnicama SKB Mostar, KB dr. Safet Mujić i OB Konjic.

Dana je  suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ za 2020. godinu kao i suglasnosti na Odluku o Izvršenju izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ za 2020. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci prema Izmjenama i dopunama Financijskog plana Službe za zapošljavanje iznose 22.764.500,00 KM i povećani su za 33,88% u odnosu na sredstva planirana Financijskim planom Službe za 2020 godinu.

Povećane su dotacije za 5.622.000,00 KM i iznose 16.506.000,00 KM. Povećanje se odnosi na izdatke za novčane naknade nezaposlenim osobama, koji su se povećali u 2020. godini zbog neplaniranih i nepredviđenih okolnosti u privredi uzrokovanih pandemijom Covid-19, povećanoga broja korisnika novčanih naknada te izdataka za novčane naknade i zdravstveno osiguranje.

Skupština HNŽ je usvojila Izvještaj o radu Vlade HNŽ za 2019. godinu, Izvještaj o Izvršenju Proračuna HNŽ za 2019. godinu i  Izvještaj o Izvršenju „Tekuće rezerve“ Proračuna HNŽ za 2019. godinu