• Kategorija objave:Najave sjednica
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja

Sjednica Skupštine HNK će se održati 01.10.2021. godine (petak) u sali H.D. “Herceg Stjepan Kosača” u Mostaru sa početkom rada u 14:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

1. Zastupnička pitanja,

2. Nacrt Strategije razvitka HNŽ/K za 2021. -2027.godina,

3. Zaključak Vlade HNŽ/K o prihvaćanju mišljena Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi na Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata,

4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Tekuće pričuve budžeta HNŽ/K za period 01.01-30.06.2021. godine,

5. Odluka o usvajanju izvješća Ministarstva pravosuđa uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNŽ/K iz članka 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ/K za 2020. godinu.