Irma Memidžan

Zastupnik

Datum rođenja: 1983. godine

Mjesto rođenja: Konjic

Prebivalište: Konjic

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Stranka Demokratske Akcije SDA

Zanimanje: Doktor medicine specijalist pedijatrije

Završena škola/stručno zvanje: Doktor medicine

Radno iskustvo:

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

Bračno stanje: